भविष्यका थेरापिस्टहरूका लागि तालिम

Healing Touch follows the energy-based approach of therapy. It is a biofield therapy that utilizes the magnetic field around the body and influences the human energy system with the objective of reestablishing the balance and harmonies in the energy system.

Nepal Hypnosis provides healing touch energy therapy as well as offers professional course.

Gestalt therapy, developed by Fritz Perls, Laura Perls, and Paul Goodman in the 1940s, is an experiential and humanistic form of therapy that was originally designed as an alternative to conventional psychoanalysis.

Gestalt therapists and their clients use creative and experiential techniques to enhance awareness, freedom, and self-direction. At the core of gestalt therapy is the holistic view that people are intricately linked to and influenced by their environments and that all people strive for growth and balance.

Graphology Training Level 1

के तपाईँ 'ग्राफोलोजिस्ट' अर्थात् हस्तलेखन विज्ञ बन्न चाहनुहुन्छ? 

हस्ताक्षर विश्लेषण तालिम श्रृंखलाको पहिलो भागमा सामेल हुनुहोस् ।

कुल तीन भाग रहेको यस तालिम श्रृंखलाको पहिलो भागको पाठ्यक्रम तपाईँको ब्यस्त तालिकालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको छ। ६ महिना लामो यो तालिम, हप्ताको एक दिन, शनिबार सञ्चालन गरिन्छ।

तालिम लिए पश्चात तपाईँले हस्ताक्षरका मार्फत व्यक्तित्व, सम्बन्ध, पारिवारिक अवस्थिति तथा करियरको विश्लेषण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ ।

Clinical Hypnotherapy Training Series

के तपाईँ हिप्नोथेरापिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ? 

नेपाल हिप्नोसिस तालिम केन्द्रले संचालन गर्ने बहुचर्चित तालिममा सामेल हुनुहोस् ।

हिप्नोथेरापी तालिम श्रृंखला (भाग एक)

हिप्नोथेरापी भनेनको सम्मोहन विधिबाट गरिने मनोचिकित्सा प्रणाली हो । सम्मोहन चिकित्सा वैज्ञानिक तथा सशक्त उपचार पद्दती हो ।

पहिलो नि:शुल्क मनोपरामर्शका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्