आफ्नो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सक्षम बनाउने सेल्फ हेल्प तालिम ।

Joymandu hike kathmandu rejoice
Joymandu, an especial opportunity to rejoice in Kathmandu. Joymandu is a one day program uniquely designed by Nepal Hypnosis, which is - a journey to understand self, close to nature, and happiness booster. The journey of joy includes a series of self help activities, some of the activities are conducted in the Nepal Hypnosis Center and some are executed during a short hike in nature.
Self Esteem Training Series I love my self

आत्मसम्मान श्रृंखला नेपाल हिप्नोसिस क्लिनिक तथा तालिम केन्द्रको मौलिक आत्मसहयोगी सेल्फ हेल्प तालिम कार्यक्रम हो । 

हरेक पेशागत क्षेत्रमा लागेका ब्यक्तिहरूले यो तालिम लिनसक्नुहुन्छ । यस तालिमले आफैँलाई चिन्न, बुझ्न, माया र सम्मान गर्न सिकाउँछ र अन्ततगत्वा तपाईँले आफ्नो ब्यक्तिगत तथा ब्यावसायिक जीवनमा उच्चतम् सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।

पहिलो नि:शुल्क मनोपरामर्शका लागि सम्पर्क गर्नुहोस्