Hypnosis is a scientifically verified technique which promotes the accelerated human change

ABOUT US

Nepal Hypnosis Clinic and Training Center provides complete care of psychosocial health by using alternative healing techniques, such as, integrated clinical hypnotherapy, healing touch, Gestalt psychotherapy, psychosocial counseling, past life regression, age regression, inner child healing, creative movement therapy (CMT / DMT), crystal healing, aura healing, neuro linguistic programming (NLP), emotional empowerment technique (EET), emotional freedom technique (EFT), redikall healing and more. We emphasize on physical, emotional, mental and spiritual wellbeing. 
 
The major objectives of NH are as follows:
  • To conduct trainings, seminars, workshops on alternative healing techniques related to psychosocial health.
  • To conduct researches in order to identify the causes of mental and psychological problems, understand their impact on the society, and  find out their remedies.
  • To use the alternative healing techniques and increase social awareness on these methods.
  • To inspire the society for providing appropriate care to people suffering from psychosocial problems. 
  • To build partnerships with the national and international organizations that have similar objectives.
 मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वैकल्पिक उपचार विधिहरू- हिप्नोथेरापी, मनोविमर्श, हिलिङ टच आदिको प्रयोग गरी विभिन्न किसिमका समस्याहरूको समाधान गर्ने ध्येयले नेपाल हिप्नोसिस प्रा ली स्थापना गरिएको हो। यस्ता विधिहरू मार्फत् मानिसमा देखापर्ने रीस, कुण्ठा, तनाव, क्षोभ, निरासा, छटपटी, एक्लोपन जस्ता मनोसामाजिक समस्याहरू‍का साथै कुलत, कुसंगत, अनिद्रा, अन्तर-वैयक्त्तिक सम्बन्ध आदिमा दीर्धकालिन सुधार ल्याउन सकिन्छ।
 
नेपाल हिप्नोसिस प्रा ली का अन्य उद्देश्यहरू निम्न अनुसार छन् :
  • मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित वैकल्पिक उपचार विधि अन्तर्गत पर्ने विभिन्न विषयहरूमा आवश्यक तालिम, गोष्ठी, प्रशिक्षण तथा सभा सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने।
  • मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरूका कारक, कारण, तिनबाट समाजमा परेका असर, प्रभावका साथै तिनका निदान सम्बन्धि खोजमूलक अध्ययन गर्ने।
  • वैकल्पिक उपचार विधिको प्रयोगवैकल्पिक उपचार विधिहरूबारे प्रचार प्रसार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने।
  • मानसिक रूपले असक्त महिला, पुरुष, बालबालिका तथा बृद्धबृद्धाको पक्षमा सामाजिक तथा पारिवारिक स्वहेरचाहसकारात्मक सोचको विकासका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार र पहल गर्ने।
  • समान उद्देश्य भएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने।